Share

cj1.jpgConsiliul Judeţean Buzău invită cetăţenii şi actorii locali (organizaţii neguvernamentale, mass-media, universităţi, Camera de Comerţ, companii private, precum şi alte instituţii publice locale) să se implice în ierarhizarea proiectelor de infrastructură, cu impact major pentru dezvoltarea zonei metropolitane Buzău.

Cu sprijinul autorităţilor publice locale din judeţul Buzău, au fost transmise către Banca Mondială propuneri de proiecte majore în scopul asigurării competitivităţii acestei zone, după cum urmează:

1.Drumul Expres Siret (Buzău - Focşani)

2.Construcţia centurii Buzău Est

3.Transformarea unei părţi a aeroportului militar de la Boboc în aeroport civil, cu facilităţi pentru transportul atât de persoane, cât şi cargo

4.Transformarea Pădurii Crâng de 182 hectare în parc

5.Modernizarea căii ferate Ploieşti - Focşani

6.Reabilitarea şi amenajarea Domeniului Marghiloman

7.Înfiinţarea unui parc industrial

8.Realizarea Centrului de Recreere şi Sport Parcul Tineretului

9.Înfiinţarea unei pieţe de gross pentru legume-fructe

10.Drumul Expres Siret (Ploieşti - Buzău).

 

Cetăţenii pot participa la procedura de ierarhizare prin accesarea gratuită a unui chestionar la următorul link:  https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk / sau CLICK AICI (în cadrul căruia este necesar - în funcţie de propria opţiune - a se realiza ierarhizarea proiectelor şi transmiterea variantei agreate).

 

Propunerile vor fi selectate de către Banca Mondială, în parteneriat cu Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerările Urbane din România (FZMAUR), în cadrul Programului “România Metropolitană”, prin care vor fi finanţate cele mai importante proiecte metropolitane pentru comunitatea locală.

Această campanie de ierarhizare şi selecţie se desfăşoară în perioada 18 ianuarie - 22 martie 2019.