Share

erasmus2.jpgÎn anul şcolar 2018-2019, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău desfăşoară proiectul ERASMUS + (01.06.2018–30.09.2019), Acţiunea Cheie 1 Staff Mobility, „EDUCAŢIE INCLUZIVĂ LA STANDARDE EUROPENE” cu numărul  2018-1-RO01-KA101-047516,

 proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Scopul proiectului este de a implementa un plan de internaţionalizare, ce presupune introducerea mijloacelor TIC în educaţie, a unor metode activ-participative adaptate elevilor şcolii, utilizarea învăţării non formale în procesul de predare-învăţare-evaluare, în vederea diversificării ofertei educaţionale şi implementarea de proiecte şi parteneriate la nivel european.

Proiectul a cuprins două mobilităţi pentru care, în urma unui proces riguros de selecţie, au fost selectate opt cadre didactice calificate (Bîra Diana, Coman Adriana, Georgescu Ecaterina, Ion Stănica, Ispirescu Radu, Melnic Daniela, Mititelu Sanda, Sidorencu Mihaela) ce au participat la cursuri de formare după cum urmează:

„Metode creative în educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale”

 

„Nevoi speciale şi educaţie incluzivă, experienţa italiană de depăşire a segregării”

Locaţie: Larissa, Grecia

 

Locaţie: Bologna, Italia

Furnizor: Hrvatskaudrugapripovjedača „Pričalica“, Virovitica, Croaţia

 

 

Furnizor: Istituto per la Formazione, l‘Occupazione e laMobilita’, Bologna, Italy

 

Perioada: 30.10.2018 – 06.10.2018

 

Perioada: 25.11.2018 – 01.12.2018

 

Acest curs s-a adresat cadrelor didactice interesate de integrare şi incluziune şi de utilizarea metodelor creative, artistice şi de joc în educaţia elevilor cu nevoi speciale.

Metodologia cursului s-a bazat pe lecţii teoretice şi prezentări ale exemplelor de bune practici, precum şi pe discuţii şi comparaţii ale experienţelor personale. Cursul s-a axat pe activităţi sociale, de artă şi joc care sporesc dezvoltarea factorilor de sprijin. Unele instrumente folosite au constat în proiecte, jocuri de rol, simulări, reflecţie şi evaluare.

 

Obiective

 • Înţelegerea contextului teoretic al educaţiei elevilor cu nevoi speciale;
 • Înţelegerea modului în care activităţile sociale, artistice şi jocurile pot spori dezvoltarea factorilor de sprijin;
 • Identificarea şi înţelegerea riscurilor, a factorilor şi a barierelor pentru integrare şi incluziune;
 • Dezvoltarea comunicării, colaborarea, prezentarea, rezolvarea problemelor, negocierea, abilităţile de gândire critică şi creativă;
 • Învăţarea abordărilor centrate pe elev în contextul educaţiei cu nevoi speciale, cumar fi învăţarea pe bază de sarcini şi învăţarea bazată pe probleme în cadrul unui context fictiv al dramelor de proces;
 • Îmbunătăţirea înţelegerii potenţialelor simulări şi a jocului de rol are pentru integrarea, incluziunea şi învăţarea în educaţia cu nevoi speciale;
 • Asigurarea şi exercitarea de idei creative şi resurse practice pentru implementarea cu succes a metodelor creative în educaţia nevoilor speciale în diferite locaţii;
 • Îmbunătăţirea limbii engleze (limba oficială a cursului);
 • Promovarea conştientizării interculturale;
 • Împărtăşirea experienţelor de educaţie cu nevoi speciale din diferite organizaţii pentru a ne ajuta pe fiecare dintre noi să fim mai eficienţi în activitatea noastră;
 • Dezvoltarea platformei de colaborare online pentru pregătirea, diseminarea şi crearea de reţele pentru a dezvolta viitoarele parteneriate şi proiecte;
 • Consolidarea colaborării europene între persoanele implicate în educaţia cu nevoi speciale şi practicarea metodelor creative în diferite contexte;
 • Oferirea de informaţii despre diferitele sisteme educaţionale.

 

Program

Ziua 1

 • Introducerea participanţilor
 • Schiţa programului
 • Exerciţii de încălzire şi de spargere a gheţii
 • Cină de bun venit

 

Ziua 2

 • Context teoretic privind educaţia cu nevoi speciale
 • Seară culturală

 

Ziua 3

 • Activităţi sociale, de artă şi jocce sporesc dezvoltarea factorilor de sprijin

 

Ziua 4

 • Teambuilding şi activităţi de networking
 • Excursie culturală

 

Ziua 5

 • Identificarea factorilor de risc şi a barierelor pentru integrare şi incluziune 

 

Ziua 6

 • Instrumente online pentru colaborare în eLearningEducation, eTwinning, SchoolEducation Gateway
 • Suport individual

 

Ziua 7

 • Prezentarea rezultatelor
 • Discuţii
 • Evaluarea cursului
 • Închiderea sesiunii

 

 

 

 

Acest curs a vizat cunoaşterea strategiilor, metodologiilor şi a instrumentelor pentru a include toţi elevii în educaţie şi pentru a învăţa cum funcţionează educaţia incluzivă în Italia şi cum este într-adevăr posibilă depăşirea segregării elevilor cu nevoi speciale.

Scopul general al cursuluia fost acela de a încuraja excelenţa şi integrarea în educaţie, oferind participanţilor cunoştinţe şi inspiraţie pentru ca educaţia incluzivă să devină realitate în instituţia de provenienţă.

 

Obiective

 • Cunoaşterea principiilor cheie, beneficiilor şi valorilor educaţiei incluzive;
 • Cunoaşterea modelului italian de educaţie incluzivă de depăşire a segregării şi modalitatea de includere a elevilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă;
 • Familiarizarea cu instrumentele şi platformele Tic care susţin şi uşurează procesul de învăţare al elevilor cu cerinţe educative speciale;
 • Cunoaşterea şi discutarea strategiilor de predare şi activităţilor practice pentru a stimula participarea şi pentru a spori învăţarea;
 • Descoperirea puterii implicării şi a educaţiei de la egal la egal;
 • Schimb de exemple de bune practici cu profesorii italieni, precum şi cu alte cadre didactice din UE care participă la cursul de formare.

 

Program

Ziua 1

 • Primirea participanţilor;
 • Orientare individuală şi informaţii despre locaţie şi oraş;
 • Activităţi de networking;
 • Cină de bun venit.

 

Ziua 2

 • Introducere la curs;
 • Exerciţii de teambuilding;
 • Competenţe de evaluare ex-ante;
 • Educaţie incluzivă în Europa: concepte de bază şi statistici actuale;
 • Vizită la o şcoală locală şi discuţii cu profesorii locali cu privire la provocările şi cele mai bune practici pentru includerea elevilor cu nevoi speciale.

 

Ziua 3

 • Modelul italian de educaţie incluzivă: cum funcţionează şi care sunt rezultatele acestuia;
 • Cadre didactice pentru un mediu şcolar incluziv: co-predarea şi cooperarea părinţilor.
 • Vizitarea unei şcoli locale cu experienţă în educaţia incluzivă şi discuţii cu profesorii locali despre strategii, abordări şi rezultate;
 • Activităţi culturale.

Ziua 4

 • Puterea educaţii de la egal la egal: depăşirea segregării prin încurajarea incluziunii şi cooperării;
 • Exersarea, proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi practice;
 • Vizită culturală.

 

Ziua 5

 • Transformarea educaţiei incluzive într-o realitate: strategii, politici şi activităţi;
 • Caz real: o experienţă didactică italiană, lecţii de predare-învăţare şi strategii practice adoptate;
 • Schimb de experienţă şi bune practici în lucrul cu elevii cu CES;
 • Vizită la o instituţie locală care lucrează cu tineri cu dizabilităţi şi discuţii cu profesorii locali.

 

Ziua 6

 • Beneficiul suplimentar al utilizării instrumentelor şi platformei TIC pentru a sprijini procesul de învăţare;
 • Vizitarea unei şcoli locale care utilizează instrumente TIC pentru a lucra cu elevii cu dizabilităţi şi discuţii cu profesorii locali.

 

Ziua 7

 • Spaţiu pentru discuţii privind viitoarele activităţi de cooperare şi planificare;
 • Evaluarea finală a cursului;
 • Validarea rezultatelor învăţării şi ceremonia de certificare.

 

 

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Prin Dispoziția nr.176/12.06.2019, Consiliul Judeţean Buzău este convocat în sedinţă ordinară în data de 20.06.2019, ora  09:00. 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE 

Citeşte aici... 

................................

Deputat Sorin Lazăr:

"Mi-am exprimat

dorinţa ca România

să devină un partener

comercial şi investiţional

al Chinei”

Marcând împlinirea a 70 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte şi a 15 ani de Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare între România şi Republica Populară Chineză, domnul deputat Sorin Lazăr, preşedintelele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, împreună cu alţi deputaţi membri ai comisiei, au primit delegaţia chineză condusă de E.S. domnul Shi Yaonin – preşedintele Comisiei pentru Afaceri Bugetare a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare a R.P. Chineze şi vicepreşedinte al Comisiei Financiare şi Economice a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale populare a R.P. Chineze.
...............................
Întâlnire bilaterală
România - China
pe teme de agricultură
la Palatul Parlamentului

La Palatul Parlamentului a avut loc o întâlnire bilaterală la care au participat delegaţia chineză a Comisiei pentru Afaceri Bugetare a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare, condusă de domnul Shi Yaobin, preşedintele acestei comisii din Parlamentul Chinei, şi conducerea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice reprezentată de deputaţii Alexandru Stanescu- preşedinte, Dănuţ Păle- vicepreşedinte şi Dan Ciocan- secretar, alături de directorul general al AFIR, Adrian Ionuţ Chesnoiu.

................................

Ministrul
Apelor şi Pădurilor,
Ioan Deneş,
în vizită la Buzău
Marţi, 7 mai 2019, ministrul Apelor şi Pădurilor, dl. Ioan Deneş va efectua o vizită în judeţul Buzău.
..........................................
 
PRIMĂRIA BISOCA
Această informare este efectuată de: COMUNA BISOCA, cu sediul profesional în satul Bisoca, comuna Bisoca, judeţul Buzău, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIŢA
Am trăit la casă,
mai mult de o viaţă...
Pe strada unde am locuit prima dată, lângă noi, s-a mutat o femeie necăjită. Fugise de acasă, bătută măr, lăsase patru copii şi stătea cu chirie, într-o odăiţă a vecinilor mei... Nu avea nimic, doar o rochiţă pe ea, nici acte, nici servici... S-a făcut repede iubită, mai lucra pe ici pe colo şi îşi strângea fiecare bănuţ. Într-o zi, mama a încremenit...

.........................................

UIMITORUL RADU DE LA AFUMAŢI

Măi vericilor, dacă pricepeţi cât de cât cum merg treburile în ţara asta, sunteţi de acord cu mandea că nimic nu-i nou sub soare de câteva sute de ani.

Citeşte mai departe...


Warning: getimagesize(images/52bis6/poezie.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/52bis6/poezie.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/52bis6/poezie.jpg'
There was a problem loading image 'images/52bis6/poezie.jpg'
Diplomaţia Principatelor Unite
adi sfintes carte.jpg
„Diplomaţia Principatelor Unite” este noua carte a lui Buga Sfinteş Vasilică Edmond, apărută la editura TEOCORA.
................................
„Cele mai frumoase poeme“
poezie.jpg
Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, în colaborare cu Fundaţia Academică „V. Voiculescu” şi Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană”, prin intermediul revistei „Cartelul metaforelor”, organizează prima ediţie a Concursul de creaţie literară „Cele mai frumoase poeme ale anului”.

... de la Politie


Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Atenţie la escroci! În ziua de 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00 – 13.00, poliţiştii de proximitate din cadrul Poliţiei municipiului Buzău au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii...
Prinşi la pescuit cu plase monofilament Marţi după-amiază, în jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Secţiei 3 poliţie rurală Berca au surprins doi bărbaţi din comuna Săpoca, în vârstă de 40 şi 42 de ani, care...
Dezbateri pe teme preventive cu elevi de diferite vârste      În ziua de 11 iunie a.c., poliţişti din cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului...
Flagrant în curtea unei societăți comerciale În ziua de 11 iunie a.c., în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Postului de poliţie comunal Vintilă Vodă au surprins un bărbat de 28 de ani din judeţul Prahova care,...
Bănuit de furtul unui telefon mobil, identificat de poliţişti Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' În...

Copyright © 2014 SC MUNTENIA PRINT SRL