Share

auxiliaire450.jpg  Grădiniţa, spaţiul socio-uman, este purtătoarea unor multiple virtuţi formative în umanizarea copiilor, oferind tipuri diferite de influienţe şi modele pozitive care contribuie la interiorizarea anumitor norme, reguli, valori morale. „Copilul asimilează aceste norme şi reguli din nevoia firească de afecţiune, aprobare, consens, ajugând la un cod moral personal care reflectă propriile aspiraţii, dorinţe, năzuinţe de realizare”. (Stoleru Constantinescu Paula, Aspecte psihologice şi psihopedagogice privind sistemul de valori la vârsta copilăriei, „Activităţi metodice în grădiniţă”, Revista de pedagogie, Bucureşti, 1981, p.14.

 

    Copilul se descoperă pe sine cu adevărat în microuniversul grădiniţei, al colectivului de copii (universul real al copilăriei) dacă aici i se oferă cadrul afectiv necesar unei adaptări rapide la munca şi viaţa în colectiv, la jocul împreună, la activitatea de învăţare.

Integrarea socio-afectivă a copiilor de 3-7 ani în grădiniţă se realizează în mod progresiv, urmând evoluţia afectivă şi intelectuală. În această perioadă se dezvoltă sentimentele inter-individuale (simpatia şi antipatia), precum şi celelalte procese psihice intelectuale care facilitează achiziţionarea unor modele de comportament social. Procesul integrării socio-afective a copiilor este favorizat    de o serie de factori.     În primul rând, aspectul general al grădiniţei, amenajarea sălilor de grupă a mobilierului, folosirea culorilor tonifiante, calmante, jucăriile, peisajele din basme, sporesc randamentul adaptării copiilor.  Sistemul de activităţi instructiv-educative prin conţinutul şi formele specifice  de desfăşurare şi antrenare a copiilor constituie factorul determinant în integrarea copiilor.

    Prin acestea se influienţează dezvoltarea psihică a copilului, se cultivă emoţiile şi sentimentele pozitive, se realizează un echilibru perfect între activităţile de joc şi cele de muncă intelectuală.

Jocul - ca formă specifică a activităţii în grădiniţă - contribuie la dezvoltarea facultăţilor mintale, formează deprinderi de cooperare între copii, exersează efortul voluntar.

    Prin joc,  se transfigurează mintal realitatea în asumarea unor roluri, atribuirea imaginară a unor funcţii dorite obiectelor, se rezolvă conflictul între ceeea ce doreşte şi ceea ce poate fi copilul. Considerând jocul ca un inegalabil mijloc de sociabilizare a copiilor preşcolari, educatoarea va avea o deosebită grijă în organizarea acestora, ţinând cont de structura grupei şi a particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor. Foarte frecvente sunt jocurile: De-a familia, De-a grădiniţa, De-a şcoala, în care copiii îndeplinesc cu fidelitate rolurile adulţilor, reflectă modele concrete din viaţa socială îşi  însuşesc comportamente specifice. Privind din perspectiva dezvoltării personalităţii, în jocurile de creaţie este deosebit de eficient  să se antreneze copiii de diferite vârste, deoarece copiii mai mari integrează cu plăcere în jocurile lor pe copiii mici, aceştia fiind astfel favorizaţi în dezvoltarea lor generală, precum şi în stimularea comunicării verbale.

Activităţile comune constituie de asemenea o mare atracţie pentru copii, întrucât le oferă posibilitatea să se implice, să aibă anumite responsabilităţi, să participe la realizarea unor sarcini comune, să răspundă astfel unei imperioase dorinţe de a se manifesta. Deoarece preşcolarul manifestă o atracţie spontană, naturală pentru muncă (să mânuiască unelte, să picteze, să modeleze, să construiască), pe lângă faptul că se crează abilităţi intelectuale, se dezvoltă ingeniozitatea şi spiritul creativ, se generează o ambianţă socio-afectivă pozitivă şi optimizează integrarea copiilor în grădiniţă.

    Activităţile practice, artistico-plastice, jocurile de construcţii, prin conţinutul lor  îmbogăţesc experienţele afective, cultivă sensibilitatea în raport cu frumosul, conceput în toate ipostazele lui. Un rol decisiv în integrarea socio-afectivă a preşcolarului îl au plimbările, vizitele, excursiile şi programele  distractive, întrucât ele antrenează copiii într-o prezenţă afectivă şi activă, întreţin bucuria  şi satisfacţia împlinirii  sale prin îmbinarea ideală a elementului instructiv cu cel  afectiv-distractiv. Elementele de joc folosite în realizarea programului distractiv (dramatizări, concursuri, jocuri hazlii, etc.) posedă calitatea de a potenţa eficienţa acţiunii de integrare a copiilor, făcând ca sarcina didactică ce i se prezintă să capete o formă atractivă care îi declanşează dorinţa de a o îndeplini şi de a depune efortul necesar fără constrângere exterioară.

    Satisfacţia copilului pentru îndeplinirea sarcinilor impuse de rolul pe care-l joacă, aprecierea acestuia de către educatoare şi de către colectiv stimulează interesele cognitive ale copilului, contribuie la interiorizarea unor norme şi reguli de comportare umană civilizată. Având în vedere particularităţile de vârstă ale copiilor preşcolari- emoţiile primare şi secundare se produc repede şi dispar tot atât de repede, trecerea rapidă de la bucurie la tristeţe, mobilitatea şi instabilitatea proceselor afective- în procesul de adaptare a copiilor în grădiniţă, personalitatea educatoarei joacă un rol hotărâtor.

„Trecerea de la socializarea primară (în familie) la cea secundară (grădiniţă, şcoală), copilul o percepe ca pe o ruptură, are loc destrămarea vechii identificări familiale, luându-i locul una nouă, diferită. Intrarea în grădiniţă îi răpeşte afecţiunea oferită abundent în familie, apar în faţa acestei noi situaţii, reacţii individualizate de apărare, adaptare, ieşire din această stare confuză. Socializarea secundară este dominant receptiv-afectivă colorată puternic de impresii vii. Stabilind relaţii de comunicare din ce în ce mai complexe, limbajul copilului preşcolar marchează un factor hotărâtor asupra întregii structuri psihice prezente şi ulterioare. Limbajul nu se poate dezvolta decât prin comunicare cu fiinţe omeneşti, prin ascultare şi răspuns. De aici, dependenţa stimulării acestuia de calitatea mediului, modul în care vorbesc educatoarele, de competenţa acestora.” (Mălureanu M, Aspecte ale socializării copilului preşcolar,)

        Realizarea procesului de integrare socio-afectivă a copiilor preşcolari în activităţile din grădiniţă este favorizat de raporturile interpersonale din grupă, de trăirile lor afective, de trebuinţele şi interesele personale ce stau la baza comunicării între membrii grupei. Preşcolaritatea cuprinde cea mai importantă experienţă socio-educaţională din viaţa unei persoane. Premizele socializării sunt oferite de ansamblul virtuţilor comunicării verbale interpersonale, care la vârsta preşcolarităţii ating nivele superioare; copilul înţelege şi este apt de a fi înţeles în sfera relaţiilor de comunicare reciproce.

Ansamblul activităţilor desfăşurate în grădiniţă şi în special în jocurile de creaţie, jocurile didactice, dramatizările, constituie mijloacele cele mai eficiente de exersare liberă a vorbirii copiilor şi socializării, datorită situaţiilor  care se creează prin mânuirea materialelor şi mai ales a comunicării intense ce se stabileşte între copii. Prin transpunere în roluri de adult, preşcolarul se poate ancora în orice temă a vieţii, lărgindu-şi orizontul de conoştinţe, îmbogăţindu-şi  experienţa de viaţă, antrenându-se în dialogul viu, care-l obbligă să-şi îmbogăţească, să-şi precizeze şi să-şi activizeze vocabularul, să folosească limba ca mijloc de comunicare în orice împrejurare socială. Fără comunicarea verbală nu sunt posibile cooperarea, acumularea şi generalizarea experienţei umane. Funcţia socializatoare a grădiniţei se concretizează în formarea şi dezvoltarea sociabilităţii la copilul preşcolar. În grupele de joc, copiii se acceptă şi se tolerează reciproc, satisfăcându-şi în acelaşi fel, trebuinţa de joc. Gradul de receptivitate este mai mare în joc decât în alte situaţii. Jocul devine terenul stimulării coeziunii ocupaţionale ce permite să se dezvolte sociabilitatea” prin urmare, integrarea socio-afectivă optimă a preşcolarului în microstructura socială căreia îi aparţine, dă posibilitatea integrării cu succes în macrostructura socială.

 

Profesor Buga-Sfinteş Cameluţa

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Vând teren intravilan
(loc de casă)
Suprafaţa 1460 m.p.
În Merei – Ciobănoaia
(la 10 km de Buzău)
la asfalt (Drumul Vinului).
Deschidere 20 m la asfalt.
Se poate ajunge şi de la
Primăria Merei,
şi pe la Verneşti.
La câţiva kilometri
de Staţiunea
Sărata Monteoru.
Utilităţile -
energie electrică,
apă - la limita proprietăţii.

.....................................

 
Deputat PSD de Buzău,
Ionela Dobrică:
,,Implicarea tuturor
este esenţială
pentru a stopa
acest flagel social,
pe care îl reprezintă
consumul de droguri”
Recentele situaţii semnalate în care, din cauza drogurilor, mai mulţi tineri au ajuns în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău, precum şi cazul tânărului de 18 ani de la Colegiul Economic ce a murit în urma consumului unor astfel de substanţe o determină pe Ionela Dobrică, deputat în Circumscripţia electorală nr. 10, Buzău să facă apel către toţi cei care au posibilitatea de a lua măsuri în acest domeniu, pentru a pune capăt acestui fenomen distructiv.
.........................................
Nu este anti Toma,

este Pro Buzău!

„Ştirea care nu apare

în niciun cotidian local

Trăim istorie în fiecare zi...
O mancam pe paine,hap-hap, fara sa mai gandim de cate ori o mestecam.
Fiecare administratie vine cu idei noi , are viziuni diferite , actioneaza cu elan...
Noi privim, admiram sau carcotim, ma rog , fiecare in legea lui....
De ani de zile, drumul zilei trecea de pe un trotuar pe altul, printr-o plantatie de trandafiri
..............................
Vin banii
pentru drumul judeţean
Vadu Paşii - Robeasca

Un nou proiect european, în valoare de 27 milioane de euro, depus de Consiliul Judeţean Buzău, a primit finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020!

Citeste mai departe...

........................

Nu sunt de acord

cu abuzurile!
Animalele
trebuie protejate.
Miercuri, 20 septembrie, au avut loc dezbateri generale în cadrul subcomisiei constituită pentru discutarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor.
..................................
Studiul de Fezabilitate
pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare
a Infrastructurii
de Apă şi Apă Uzată
din Judeţul Buzău
Etapa a 2-a
,,Compania de Apă S.A. Buzău, împreună cu Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L. – SEARCH CORPORATION S.R.L. – CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A., cu sprijinul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADI Buzău 2008”, au organizat, miercuri, 30.08.2017, prezentarea  Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014-2020, Studiu cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.
..............................
Proiect pilot:
Masă caldă pentru
peste 1.500 elevi 
de la două şcoli buzoiene

Peste 1.500 de elevi de la două şcoli din municipiul Buzău vor beneficia de o masă caldă în anul şcolar 2017-2018, anunţă autorităţile judeţene. Beneficiarii programului-pilot de acordare a unui suport alimentar vor fi elevii de la Liceul cu Program Sportiv şi cei de la Şcoala Generală nr. 12, ambele situate în cartierul Micro XIV.
...................................
Adevărul referitor
la sumele încasate
de la Primăria Buzău
şi cheltuite de
ADI Buzău 2008

Precizări pentru restabilirea adevărului referitor la sumele încasate de la UAT

Municipiul Buzău şi cheltuite de A.D.I „Buzău 2008”

.........................
Steliana Bălescu,
36 de ani de
activitate didactică
Şcoala - pilonul educaţiei noastre personale, „mica noastră feudă”- reprezintă instituţia publică, în care noi ca indivizi diferiţi suntem „şlefuiţi” spre a ajunge la desăvârşirea noastră ca fiinţe sociale, culturale şi spirituale.
..................................
Floarea rară
a recunoştinţei
de Angela Petre
Despre floarea re­cunoş­tin­ţei ştiam că este rară, din ce în ce mai greu de găsit şi de simţit, aproape de neatins. Este floarea de colţ, spunea părintele la predică. Oare câţi dintre noi pot atinge această floare? Pură, sensibilă, sus pe creste de munţi, vegheată de cer în comuniune cu Universul…
.....................................
Urna lui Traian

De la Şoni Rakşi, amintire

FERIT-A SFÂNTU’

   Vă relatăm câteva povestioare „vândute” de simpaticul Şoni Rakşi, fost cel mai bun pilot de MIG, fotbalist la Victoria Buzău (ce echipă!), iar după pensionare secretar general la AJF. Era bine cunoscută prietenia dintre fratele lui Şoni, Gabi, stelist şi Titi David Flencea, dinamovist cu carte de muncă (şef la paşapoarte), consacrat în trei oraşe ce-a respirat din amor de fotbal. Nu acelaşi lucru se poate spune despre coechipierul lui Flencea, fostul fundaş dinamovist Cornel Popa, cel care era clientul preferat al interului stânga stelist Gabriel Rakşi. Amândoi „esenţe tari în flacoane mici”.....

Citeste mai departe ...

 

Atitudinea de pândar
Dacă întrebai în sat, înainte de ’89, de Neculai Petrache, mai nimeni nu ştia spre cine să te îndrepte. Dacă spuneai de nea’ Ganea frunţile se luminau şi informaţiile curgeau mai mult decât suficiente: „A, stai că-ţi spun eu cine este, unde stă…”. 

Anunţ imobiliar

Vând 1.600 mp
teren intravilan,
în satul Potoceni,
comuna Mărăcineni, judeţul Buzău,
pe strada Căminului.
Zonă rezidenţială în expansiune.
Reţea de apă potabilă instalată şi reţea de energie electrică.
13 metri deschidere
la strada principală
şi două căi de acces.
Relaţii la tel. 0733.057.232.

........................

 

UIMITORUL RADU DE LA AFUMAŢI

Măi vericilor, dacă pricepeţi cât de cât cum merg treburile în ţara asta, sunteţi de acord cu mandea că nimic nu-i nou sub soare de câteva sute de ani.

Citeşte mai departe...

Diplomaţia Principatelor Unite
adi sfintes carte.jpg
„Diplomaţia Principatelor Unite” este noua carte a lui Buga Sfinteş Vasilică Edmond, apărută la editura TEOCORA.
................................
„Cele mai frumoase poeme“
poezie.jpg
Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, în colaborare cu Fundaţia Academică „V. Voiculescu” şi Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană”, prin intermediul revistei „Cartelul metaforelor”, organizează prima ediţie a Concursul de creaţie literară „Cele mai frumoase poeme ale anului”.

... de la Politie


Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Atenţie la escroci! În ziua de 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00 – 13.00, poliţiştii de proximitate din cadrul Poliţiei municipiului Buzău au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii...
Prinşi la pescuit cu plase monofilament Marţi după-amiază, în jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Secţiei 3 poliţie rurală Berca au surprins doi bărbaţi din comuna Săpoca, în vârstă de 40 şi 42 de ani, care...
Dezbateri pe teme preventive cu elevi de diferite vârste      În ziua de 11 iunie a.c., poliţişti din cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului...
Flagrant în curtea unei societăți comerciale În ziua de 11 iunie a.c., în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Postului de poliţie comunal Vintilă Vodă au surprins un bărbat de 28 de ani din judeţul Prahova care,...
Bănuit de furtul unui telefon mobil, identificat de poliţişti Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' În...

Copyright © 2014 SC MUNTENIA PRINT SRL