Share

unnamed_1.jpgLa această oră, comuna Mărăcineni este, probabil, singurul UAT buzoian care derulează, concomitent, şase proiecte pentru care au fost obţinute finanţări europene. Zilele trecute, reprezentanţii Ministerului Mediului au făcut recepţia unuia: Platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd.

 Ziarul Muntenia a mai scris despre primarul Constantin Dumitru – „Titel Măleanu” – că de multe ori a luat prin surprindere autorităţile, fie judeţene, fie centrale, acesta fiind cu un pas înaintea lor atunci când trebuia asumate decizii pentru ca un proiect sau altul să treacă la o etapă superioară de execuţie.

Este cunoscut faptul că în această perioadă comuna Mărăcineni este una dintre cele mai atractive zone imobiliare, administraţia locală înregistrând aproximativ 2000 de noi gospodării („străinaşi”), disperaste pe teritoriul celor trei sate componente. Drept consecinţă a acestei „expansiuni” a pieţei imobiliare, primarul Titel Măleanu şi echipa sunt de câţiva ani angrenaţi într-un proces continuu de mobilare a zonelor respective cu... utilităţi publice: reţele de energie electrică, reţele de distribuţie apă potabilă, amenajare şi modernizare a căilor de acces, extinderea serviciului local de salubrizare şi gestionarea gunoaiului menajer şi chiar lucrări de mică anvergură pentru extinderea reţelei de canalizare . 

Problemele apar, nu de puţine ori, atunci când determinarea primarului Titel Măleanu depăşeşte cu mult puterea de reacţie a unora dintre autorităţi, de regulă cele de la Bucureşti. Iar dacă extinderile la reţelele de energie electrică sau la cele de distribuţie a apei potabile (inclusiv executarea de foraje noi) sunt finanţate doar de la bugetul local, când vine vorba despre lucrări pentru extinderea reţelei de canalizare, administraţia locală de la Mărăcineni trebuie să primească ajutor de la instituţii cu potenţă financiară. În faţa unei astfel de perspective (obţinerea fondurilor guvernamentale sau europene) autorităţile locale sunt obligate să se rezume la... aşteptări(!), ceea ce nu de puţine ori a însemnat reluarea/actualizarea documentaţilor tehnice, în timp ce dinspre populaţie presiunea creşte proporţional cu gradul de ocupare(cumpărare) a terenurilor şi, evident, intenţia manifestată de a construi locuinţe.

Proiect de două milioane de euro, respins pe o lege aberantă

Printr-o hotărâre a Consiliului Local, adoptată încă din primul mandat al primarului Titel Măleanu, intravilanul comunei Mărăcineni a fost, practic, dublat, creânduse, astfel, premisele extinderii zonei locuibile pe dimensiunea a încă unei comune! De aici şi volumul mare de muncă din partea funcţionarilor Primăriei, dar şi a echipelor celor două societăţei de gospodărire locală: Apă-Canal şi Salubrizare. În ce priveşte instalarea reţelelor de canalizare, pentru zona de extindere a intravilanului, unde se formează o nouă comună – „Mărăcineni II” – ar fi necesară implementarea unui proiect de dimensiunea celui derulat de-a lungul drumului judeţean DJ 203K. Cum costurile sunt mari, şi ar însemna, mai ales, alţi ani de aşteptări, primarul Titel Măleanu a ales să execute astfel de lucrări de interes public pe porţiuni. Încă în urmă cu doi ani, administraţia Mărăcineni a lucrat în paralel la un proiect pentru extinderea canalizării pe trei străzi noi, înfiinţate în zona satului Potoceni, în timp ce, cu fonduri de la bugetul local au fost amenajate căile de acces şi au fost instalate reţelele de energie electrică şi cele de apă potabilă. Documentaţia întocmită pentru reţeaua de canalizare prevedea o finanţare (europeană) de două milioane de euro. Numai că, la Constanţa, un funcţionar i-a pus primarului Măleanu condiţii de-a dreptul aberante: să garanteze, în nume personal(!), că zona va fi mobilată cu locuinţe câte 30% din areal timp de trei ani, altfel ar fi obligat să returneze banii UE ca persoană fizică!!!

 Nu este singurul exemplu în care primarii, nu numai buzoieni, sunt obligaţi să renunţe la proiecte necesare unor comunităţi în Mileniul trei, şi să constate că banii promişi le sunt doar arătaţi, pentru că legislaţia, fie cea din România, fie recomandări de la Comisia Europeană, este „aranjată” în aşa fel ca banii să fie returnaţi!

O astfel de situaţie poate fi reparată (şi) prin implicarea politicienilor. Judeţul Buzău are cel puţin trei parlamentari care ar putea face echipă, chiar dacă sunt de culori politice diferite: social democraţii Marcel Ciolacu şi Romeo Lungu, dar şi liberalul Gabriel Avrămescu, mai ales că toţi trei, în calitate de deputaţi, sunt membri în Comisia pentru Administraţie Publică şi Amenajarea Teritoriului.