booked.net

Share

maria_minzala22_copy.jpgÎn volumul de poezii Pelerin în Ţara zborului, apărut la Editura Betta, Bucureşti, 2017, Marian Dumitru, veşnic rătăcitor prin absurdul existenţei, se revelă la nivel înalt, cultivând o poezie energică, frustă, vizionară. Cu un vers bine şlefuit, pătrunde în miezul marilor semnificaţii,

 oferind profunzime gândurilor cristalizate în admirabile aforisme. În sala în care pereţii sunt străjuiţi de luminile jucăuşe ale poeţilor şi prozatorilor vremii, la Casa Corpului Didactic din Bucureşti, întro zi aurită de toamnă, 28 septembrie 2017, orele paisprezece, la cenaclul literar Destine, am primit din partea autorului, înfăşat întro blândă lumină azurie, volumul cu autograf. Titlul m-a ajutat să înţeleg repede că poetul îngândurat de găsirea cuvântului, a adunat în piaţa mare a literelor toate lumile posibile şi imposibile, aici, în această carte, am simţit furtuna cuvântului în poem, aici am simţit deschiderea întârziată a vieţii, am văzut cu ochii mei zorii nebuniei Poetului, aici am înţeles că furtuna din mirare îţi dă dreptul la măreţie.

Nimic mai firesc, în gama uimirii, în constelaţia cuvintelor poetul se simte în largul său, limba se dezleagă, fraza curge iar cuvintele vin cu uşurinţă din preaplinul însuşi al simţirii sale. Multă îndoială şi o mare doză de nelinişti, nelinişti care vin în cascadă şi dau versului amplitudine şi vigoare. Marian Dumitru se relevă din plin, la nivel înalt, cu un respect neclintit faţă de adevăr. Exigenţa poetică, modernitatea, viziunea şi stilul, toate strunite de debordanta-I imaginaţie sunt aripile poeziei care se constituie ca un sens al vieţii: „soartă, cer favoarea/să mă calci în picioare,/împreună cu cirezile migratoare/ale cuvintelor nebune după tine./ Furia mărilor de lacrimi/să mă lovească şi ea şi să mă înnece/ca pe un primitiv/ce a atins cu bagheta inimii/coama de aur a spaimei dominând/cu o şoaptă de frunză.

Poetul „Chiar din amvonul îndoielii” reuşeşte să îmblânzească în „ocnele plăcerii de a visa” păcatul nesupus. Episoade grele, dureri sfâşietoare în Curriculum vitae, selectiv: „eu chiuiam la scăldat, neştiind /nimic despre negura colorată de lângă mine”, când „cu sălbăticie unul de pe alt continent /înmuindu-I oasele şi voinţa/pentru a ni se fura pământul şi vitele” ...”mi-a zdrobit zeul, invincibilul tată, capul de afiş al copilăriei mele...Ceahlăul zăcea paralizat în patul pe care l-a urât”. „Fără tată, acasă, zeul gemând la spital” poetul găseşte alinare „ca o mângâiere pe creştet” în aerul în care vibra înalt, întrebarea „Unde era Dumnezeu, atunci?

Din laboratorul creaţiei sale poetul lasă să se vadă cum se naşte sonetul „care este când ireal, când ţandăra-ntâmplării: eram în mijlocul versului fără sfârşit, căutam o rimă şchioapă să-i pun tobă”, când „de sub viţa nobilă a unui cuvânt, plin de litere în pârg, a sărit iepurele: avea paisprezece vieţi şi urechile puse titlu”, Minune.

În Sonetul şi puterea lui, în dialogul cu propria-i lucrare, poetul mărturiseşte: „şi după ce din astre ar fi muls/să pună-n vers orbite-n loc de rimă, l-am învăţat beţia de cocor/când eram tânăr, băutor de stele/fierte-n cazanu-nchipuirii mele”, lăsând discret şi foarte subtil să se vadă, în constelaţia sufletului său, marea-i sensibilitate: „dar n-am lăsat poemului un zbor să cadă-n hău,/precum un meteor, /ci l-am pitit iubitei sub mărgele”.

Asistăm în Balada lopătarului la fenomene şocante: văzduhul se şi rupse ca un cearceaf sfâşiat/un tunet de tun, un fulger de fosfor topi/pălăria lunii aprilie/iar norii aprinşi de chibritul Sfântului Ilie,/vărsară, fantastic, ninsoarea-sa trap:/crăpau cupele de gutui,/urlau florile de cireş şi mai toate femeile cărora, frica le intrase în sân, ca şarpele de casă,/iar păsările curţii zburau infernal şi, pentru a duce la extremis tensiunea creată, poetul cu un fin simţ al umorului, şopteşte: aprilie abia se mai ţinea de sârma de rufe, apoi, cu un ritm domolit, încheie „lopătarul împături iarna sub braţ şi porni spre altă poveste”.

Aflat faţă în faţă cu Moartea, pe o anume felie a vieţii, la o partidă de şah, mijlocită de vărul său Bulă, poetul pune inima „pe cuvânt şi îl mut/pe versul liber, colţ cu mânerul negru al coasei”, Moartea trozneşte din toate încheieturile, întinde imprudentă coasa”...Moartea ia cuvântul,/ şi e mat.

În Setea maestrului, Don Cezar „poreclit detectivul C.I. „umblă cu un topor în traistă”...”umblă cu fereală după lupii alfa din pădurile cu ochii flămânzi ai literelor”. De ce alfa? Poetul, cu o intuiţie debordantă, ne poate răspunde asemenea unui specialist în fenomene paranormale, care este racordat straşnic la sursele cunoaşterii extrasenzoriale ale fiinţei umane: creierul oricărei fiinţe, emite, nu în plină zi, nu în miezul nopţii ci, doar spre dimineaţă, la crăpatul de ziuă, unde alfa care au aceeaşi lungime de undă cu transportorul ce duce la memoria colectivă care îi răspunde: „Ce fac dacă dau de Dracu? Căci toporul acesta nu e topor,/e poezie, poezie a disperării”.

Poetul se tratează de melancolia cotidiană prin ironia muşcătoare a versului: banalul ţipă ca pescăruşul,/el sfâşie nebunia poetului / şi se găteşte cu ea”„pentru că eu nu sunt banal,/sunt foarte banal, sunt crăpatul de ziuă,  în Sfânta ezitare.

În lupta cu timpul, în poemul Dilema, poetul aflat „pe marginea unui urlet de Salvare” spune: .../Criza de timp e mare”...Cuvintele îşi ascund bulgărele de soare/în prăpastia dintre clipe...aş putea să pictez bătaia inimii/soră geamănă cu prăpastia dintre clipe, pentru că „răsturnarea timpului spre izvoarele sale”...e un lux să te arunci în focul sacru/ pentru visele temerare,ar fi un masacru. Avantajul în această luptă este„pânza corabiei pe catargul definit sonet. Când corabia începe să ia apă, dau peste bord balastul: sacii cu ură, pierderea de timp, dorinţele deşarte de mărire şi altele. Nu păstrez nici laşele gemete ale suferinţei, chem cerul în ajutor, e gratis”.

Antiteza este prezentă în text sporind mult tensiunea cuvintelor:” acestui dicteu, am să-i fac portretul, în miniatură, dar n-am carton până la stele, iar pânza de păianjen, nu e de găsit/decât în tomberoane”

„Soarta războiului cu versificaţia/ pârjolitoare de frumos/o decid cuvintele/încă din zorii nebuniei /poetului/când el se crapă de ziuă”, cuvinte care îi oferă poetului în Clipa de beatitudine un moment regal „Găsirea cuvântului /căutat, fără să ştii, unde,/este un moment regal pentru poet: clipa nu are dimensiuni pământene, dar nu durează mai mult/ca viaţa taurului în arenă,/nici cât stă cioara în par/şi vinul în pahar”.

Umorul, acest boem fără servici„aşa, plin de conotaţii delicate, căutate/şi, în taină, degustate, cu zâmbire, ne facem bine, întinerim”. „După ce, Bulă mi-a trecut prin cap:/toate ţigările mele/au murit de râs” .

 Multe poeme sunt caracterizate prin îndrăzneala interogaţiei, prin profunzimea gândurilor cristalizate în adevărate aforisme: „drumul bătătorit/e cel mai bun, dacă nu te tâlhăreşte; pe acolo au trecut „poate paşii brontozaurului/ sau ai viţelului de aur/ ori clipele unui veac de singurătate/...dar şi galaxia de nebunie /gonind să nască viu poetul/mirare a ploii de stele”, Galaxia de nebunie.

În poemul Orizont geografic, în gama uimirii, cu un fin dozaj, poetul ajunge la apogeu, mereu în „goanna maratonistă” pentru a stabili „continentele cuvântului,/mările furtunoase de sub scoarţa lui geografică”. Poetul ros de regrete spune „am ajuns la cuvânt târziu/o veşnicie mai târziu/cu toate încălţările rupte pe cer”, apoi ascultă de tăcere:” tăcerea,/această fosilă a iubirii/plină de continentele osificate ale cuvântului/această tăcere, nemăsurată, necartografiată/neînregistrată” şi uluit se cutremură:” ce cataclisme uriaşe au zguduit /scoarţa cuvântului, încât este atât de fierbinte, acum,/şi neliniştit chiar şi în dicţionare? Se scurge printre cuvinte, prin „ţesătura secretă ca gena”ca un firicel de apă, dătător de viaţă, pitorescul folcloric. „Hai, taie lemne pe mine!...poate am fost şi rău dar nu ca tine şarpe de dudău”. De aici, din aceste constelaţii cu nemărginiri, poetul trimite gânduri-poeme, gânduri-realităţii dar pentru a afla rostul acestor gânduri le înveşmântă cu sonurile sensurilor ascunse.

Poetul ştie să-şi exalte imaginaţia la maximum de parcă ar vrea să spună: iubesc culoarele, curbele, limitele, zidurile de care, pentru o clipă, mă las îmbrăţişat, în care mă scufund. Chiar dacă pentru o clipă zidul mă pietrifică, oprindu-mi calea, nu vreau să pier „pedepsit că am cântat, neîngăduit, în corul spaimelor din suflet” este deajuns să-mi doresc să-l străpung, şi să trec prin el, ca „atunci când Cel fără de moarte, vine cu două ceruri în pahare şi ciocnim fără frică cele două ceruri foarte tari”. Privirea eului lyric străpunge zidul şi ia în stăpânire “comorile de lumină”. Sub forţa ochiului interior se creează extincţiunea, „Ei, aşa euforie, mai rar! Şi învioraţi, spargem paharele de zidul dintre noi”.

Asemenea lui Epimerides, care, cu destule veacuri în barbă, „săvârşindu-se de viaţă, în anii târzii, a fost găsit, după somnul din peştera lui Zeus, cu pielea împestriţată de litere” şi poetul după ce se scaldă „în culoarea cuvântului lăsat cu pensula rătăcitoare printre capcanele Luminii şi-n râuri de stele” lasă viaţa din trup să fugă. „Numai dacă se va rătăci de veşnicie, găsi-va cuibul  făgăduit la pomul vieţii”.

Legământul poetului cu Constelaţia cuvintelor, legământul poetului cu sine însuşi este, poate, modul lui de a se rosti: „nu poţi să ocoleşti lacrima, nu poţi să o eviţi, e lucrare divină”.

Iată, dragă cititorule, o întâlnire deplină, o comunicare exemplară între poet şi cuvinte, între poem şi inimă, între clipa prezentă şi Univers. E clipa ta norocoasă, urmează-l pe poet, poetul care, îngenunchiat în vraja unui gând, chiar dacă „nu a atins extazul din psaltire”, mărturiseşte: „chiar focul soarelui de-I cât un taur, eu, mâna-n foc mi-o ard, am jurământ”.

 

PSD:
Coerența restricțiilor
este compromisă
atunci când închizi școlile,
dar lași păcănelele deschise
PSD condamnă modul arbitrar și contradictoriu în care au fost decise restricțiile din Hotărârea de Guvern nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Guvernul nu poate fi credibil atunci când spune că școlile trebuie închise pentru că pandemia e gravă, dar în același timp lasă deschise sălile de jocuri de noroc sugerând că situația nu ar fi chiar atât de gravă.
...................................
 
Dan Nica PSD:
„Comisia Europeană
le arată
statelor membre
cum să scadă
preţurile la energie,
numai să se şi vrea!”
Şeful Delegaţiei Române PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenţia că, în urma solicitărilor mai multor state, printre care şi România, Comisia Europeană a prezentat astăzi o recomandare de măsuri, care să permită tuturor ţărilor afectate din cadrul UE să intervină rapid la nivel naţional pentru soluţionarea crizei preţurilor la energie.
......................................
Partidul Social Democrat
a depus propria
moţiune de cenzură
împotriva
guvernului Florin Cîţu
„STOP sărăciei, scumpirilor şi penalilor! JOS GUVERNUL CÎŢU!” se numeşte moţiunea de cenzură a PSD.
Moţiunea de cenzură a PSD este semnată de 157 de parlamentari ai Partidului Social Democrat, care îndeplineşte toate condiţiile.
...........................................
Senatorul Romaşcanu
interimar la PSD Buzău

Ştirea momentului în politica buzoiană este preluarea funcţiei de preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD de către senatorul Lucian Romaşcanu. El va ocupa această funcţie interimar, până la organizarea de alegeri statutare. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului politica Naţional, propunerea venind, evident, din partea preşedintelui PSD la nivel naţional, deputatul Marcel Ciolacu.
..................................
Deputatul PSD Romeo Lungu:
Guvernarea
PNL-USR PLUS,
un atac
la buzunarele românilor!
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a confirmat că România a intrat în faza inflaţiei galopante. Aceasta a crescut cu 92,3% în primele 7 luni ale anului: de la 2,6 la 5%! Până la finalul anului inflaţia va ajunge la 5,6%, ceea ce înseamnă că fiecare român va fi mai sărac cu 320 lei. Comparativ cu raportul din luna mai 2021, rata anuală a inflaţiei a fost revizuită în sens ascendent cu 1,5%, semn că lucrurile merg din rău în mai rău.
.......................................
Laurenţiu Ţepeluş,
deputat PSD Buzău:
Strategia PNL,
ghinionul României

Deşi România este lovită de furtuni, inundaţii, creşteri de preţuri, economia distrusă, efectele devastatoare ale pandemiei, nimic nu abate Guvernul Cîţu de la unicul scop: alegerile în care pot să mai rupă un pic de putere pentru a-şi satisface setea de acces la funcţii şi bani publici.
.......................................
După trei ani
de activităţi în parteneriat,
Colegiul Economic Buzău
a încheiat
un proiect internaţional
Vara lui 2021 înseamnă pentru Colegiul Economic Buzău finalizarea unui nou proiect european. Este vorba despreparteneriatul strategic între unităţi şcolare Ka229, finanţat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, ”Let us Bring Europe Together for heritage”/ 2018-1-ES01-KA229-049878_2.
.................................
Iniţiativă civică,
în favoarea elevilor,
preluată de PSD:
Vouchere în valoare
de 250 de lei,
pentru achiziţia
de bunuri
şi servicii culturale
Elevii ar putea beneficia de vouchere în valoare de 250 de lei pentru achiziţia de bunuri şi servicii culturale. Iniţiativa civică a fost dezbătută ieri în Comisia pentru învăţământ din Parlament, susţinută şi de deputaţii buzoieni Laurenţiu Ţepeluş şi Romeo Lungu.
......................................
 
Senatorul Lucian Romaşcanu:
„Alina Ghorgiu
a recunoscut că
PNL a pierdut alegerile
în 2020!”
 
Alegerile pentru noua conducere a Partidului Naţional Liberal scot în prim plan diverşi lideri, care aleg să se poziţioneze, la vedre, de o parte sau de cealaltă, într-una dintre cele două tabere formate. De pildă, senatorul liberal Alina Ghorghiu l-a atacat zilele trecute, pe un post naţional de televiziune, pe actualul preşedinte al PNL, Ludovic Orban, spunând că este nevoie de o schimbare la vârful partidului.
......................................
Pas cu pas, de la România educată, la România eşuată prin ocupaţia Iohannisto-Penelisto-Useristă!
„…..De reuşita PNRR depinde într-o mare măsură cum va arăta viitorul societăţii noastre”, declara pompos şi apăsat acum câteva zile artizanul grupării de interese penelisto-useriste care are pretenţia de a guverna România asemenea unor satrapi care şi-au cumpărat ţară şi, odată cu ea, servitori.
..........................................
Deputatul buzoian
Romeo Lungu
îl chestionează
pe ministrul Oros,
de la Agricultură:
 „Ce vor primi
fermierii români,
în locul
programului Tomata?!”
În contextul întârzierii programului de sprijin pentru fermierii care cultivă legume în spaţii protejate, deputatul PSD Romeo Daniel Lungu i-a adresat o întrebare parlamentară ministrului agriculturii, Adrian Oros. Social-democratul buzoian îşi doreşte să afle când va fi implementat programul, dar, mai ales, când vor primi legumicultorii banii pentru înfiinţarea culturilor.
...........................................
Deputatul buzoian
Andi Cristea
a fost ales la şefia
Grupului parlamentar
de prietenie
cu Republica Singapore
„Am onoarea ca de astăzi (n.r.-11 mai a.c.) în urma votului acordat în şedinţa plenului reunit al Parlamentului, să conduc Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Singapore.

CERCUL MILITAR
BUZĂU
Primele Cercuri Militare s-au înfiinţat în România cu puţin înaintea izbucnirii Războiului pentru Independenţă Naţională. Până în anul 1906 s-au înfiinţat asemenea instituţii în 18 garnizoane mici, printre care Bu­zău şi Râmnicu Sărat.La Buzău, în anul 1911, în cadrul unei întâlniri a ofiţerilor din garnizoană, se năştea ideea construirii unei clădiri a Cercului Militar. 
Iniţiativa a aparţinut colonelului Gheorghe Spi­rescu, care a fost şi primul şef a Cercului Militar Buzău. La intervenţia lui s-a primit suma de 50.000 lei de la Mi­nisterul de Război. Această sumă a fost comple­tată prin contribuţia financiară a ofiţerilor şi reanga­jaţilor din Regimentul 7 Artilerie Buzău.

................................

Chipul iubirii

în zborul dintâi (I)

Cartea „Cresc iubind sau transformare prin iubire”,
autor ELLA MARA cronică de Maria Mânzală
Întămplarea sau poate ghidul astral a făcut ca în luna mai, pe când hălăduiam prin spaţiile digitizate ale unor site-uri dragi mie, să fiu atrasă de un portret menit să trimită privitorul spre zone cu linişte şi siguranţă şi un titlu pe măsură. Am dat deoparte foiţă cu foiţă învelişul protectoral al unui miez ce s-a dovedit plin de beneficii. Am descoperit esenţialul: Mariana Adăscăliţei, fostă Blându, trăieşte în Viena, membră a Asociaţiei Scriitorilor Români din Austria, a debutat cu volumul de poezii Cresc iubind, transformare prin iubire, apărut la editura ePublishers în anul 2018, publică sub pseudonimul Ella Mara.

.........................................

UIMITORUL RADU DE LA AFUMAŢI

Măi vericilor, dacă pricepeţi cât de cât cum merg treburile în ţara asta, sunteţi de acord cu mandea că nimic nu-i nou sub soare de câteva sute de ani.

Citeşte mai departe...

... de la Politie


Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Atenţie la escroci! În ziua de 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00 – 13.00, poliţiştii de proximitate din cadrul Poliţiei municipiului Buzău au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii...
Prinşi la pescuit cu plase monofilament Marţi după-amiază, în jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Secţiei 3 poliţie rurală Berca au surprins doi bărbaţi din comuna Săpoca, în vârstă de 40 şi 42 de ani, care...
Dezbateri pe teme preventive cu elevi de diferite vârste      În ziua de 11 iunie a.c., poliţişti din cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului...
Flagrant în curtea unei societăți comerciale În ziua de 11 iunie a.c., în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Postului de poliţie comunal Vintilă Vodă au surprins un bărbat de 28 de ani din judeţul Prahova care,...
Bănuit de furtul unui telefon mobil, identificat de poliţişti Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' În...

Copyright © 2014 SC MUNTENIA PRINT SRLSome informations of script : //disableSelection(document.body) = Disable text selecting on the entire body //disableSelection(document.getElementById("mydiv")) = Disable text selection on element with id="mydiv" disableSelection(document.body) = Disable text selecting on the entire body of page(s)