Share

compania-de-apa_ok.jpgOperatorul Regional Compania de Apă Buzău a obţinut o primă finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM). În data de 03.02.2017, Compania de Apă S.A. Buzău a semnat, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale,

 Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi de autoritatea tutelară, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, contractul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă apă uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014-2020", Cod SMIS 102541, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune.

Contractul are o valoare de 9.909.808 lei, fără TVA, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 1% reprezintă contribuţia autorităţilor locale.

Conform contractului de servicii pentru care s-a obţinut finanţarea, încheiat în data de 27.05.2016, Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L.-SEARCH CORPORATION S.R.L.–CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. reprezentată de liderul asocierii ROMAIR CONSULTING S.R.L. are ca principal obiectiv elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în vederea finanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău, în perioada 2014-2020.

În noua etapă de investiţii, POIM 2014-2020, Compania de Apă S.A. Buzău va continua procesul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare, pentru a asigura accesul la servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.