Share

Ingineri3.jpgAsociaţia Generală a Inginerilor din România - AGIR Sucursala Buzău, desfăşoară în această perioadă acţiuni de facilitare a cunoaşterii nivelului de tehnologizare şi industrializare a judeţului Buzău, de promovare a educaţiei tehnologice preuniversitare şi universitare,

 de conştientizare în publicul larg a importanţei ştiinţei şi tehnologiei, de acţiune coerentă între toţi actorii implicaţi (unităţi economice, licee, universităţi, administraţia publică, populaţia generală etc).

Activităţile organizate presupun: discuţii directe cu reprezentanţii industriei în vederea promovării nevoilor concrete ale acestora; identificarea competenţelor necesare viitorilor angajaţi pe baza tehnologiilor prezente în întreprinderi; stabilirea de colaborări între unităţile de pregătire tehnică (licee, universităţi etc) şi fabrici sub coordonarea AGIR; asigurarea consultanţei tehnice de specialitate în proiectele industriale; iniţierea de programe de cercetare punctuale ca parteneriat între unităţile industriale şi universităţile tehnice; facilitarea practicii şi a vizitelor elevilor şi studenţilor în întreprinderi; activităţi de promovare a profesiilor tehnice în rândul părinţilor, a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial şi al elevilor.

ingineri1.jpg

Ingineri4.jpg

ingineri5.jpg