Share

CITESTE DOCUMENTUL AICI

PROIECT

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

 

HOTARARE

privind aprobarea repartizării unei sume din fondul de
rezervă bugetară prevăzut in bugetul propriu al județului
Buzău pe anul 2019 Municipiului Râmnicu Sărat

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

—   Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.11701/21.08.2019;

—   Avizul de legalitate al Secretarului General al județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;

—   Adresa nr.53683/19.08.2019 a UAT Municipiul Râmnicu Sărat înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.11604/19.08.2019;

—   Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.49/2019 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019, cu rectificările ulterioare;

—   prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.173 alin.(l) lit."b", alin.(3) lit."a" și art.182 alin.(l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l)Se aprobă acordarea sumei de 1.770.000 lei din fondul de rezervă bugetară al județului Buzău, Municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău.

(2)    Suma prevăzută la alin.(l) se va utiliza pentru finanțarea proiectului "Iluminat public cu LED în Municipiul Râmnicu Sărat", proiect derulat în cadrul componentei "Acțiuni în domeniul energiei durabile în comunitățile din regiuni sărace/subdezvoltate-Programe orașe sărace" din Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile, Programul de Cooperare Elvetiano-Român.

(3)   Suma prevăzută la alin.(l) va fi restituită Consiliului Județean Buzău în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor eligibile înscrise în raportul final al proiectului.

(4)   în cazul în care, suma prevăzută la alin.(l) nu va fi restituită Consiliului Județean Buzău în termenul prevăzut la alin.(3), se vor calcula penalități de întârziere în cotă procentuală de 0,01% pentru fiecare zi întârziere, până la data stingerii sumei datorate.

Art.2. Președintele Consiliului județean Buzău și Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul General al județului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului județului Buzău, Consiliului local și Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

 

Nr.__________

Buzău______ 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

Marţi, 17 septembrie,
Şedinţă extraordinară
la Consiliul Judeţean

Ordinea de zi aici...

................................

Deputat Sorin Lazăr:

"Mi-am exprimat

dorinţa ca România

să devină un partener

comercial şi investiţional

al Chinei”

Marcând împlinirea a 70 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte şi a 15 ani de Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare între România şi Republica Populară Chineză, domnul deputat Sorin Lazăr, preşedintelele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, împreună cu alţi deputaţi membri ai comisiei, au primit delegaţia chineză condusă de E.S. domnul Shi Yaonin – preşedintele Comisiei pentru Afaceri Bugetare a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare a R.P. Chineze şi vicepreşedinte al Comisiei Financiare şi Economice a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale populare a R.P. Chineze.
...............................
Întâlnire bilaterală
România - China
pe teme de agricultură
la Palatul Parlamentului

La Palatul Parlamentului a avut loc o întâlnire bilaterală la care au participat delegaţia chineză a Comisiei pentru Afaceri Bugetare a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare, condusă de domnul Shi Yaobin, preşedintele acestei comisii din Parlamentul Chinei, şi conducerea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice reprezentată de deputaţii Alexandru Stanescu- preşedinte, Dănuţ Păle- vicepreşedinte şi Dan Ciocan- secretar, alături de directorul general al AFIR, Adrian Ionuţ Chesnoiu.

................................

Ministrul
Apelor şi Pădurilor,
Ioan Deneş,
în vizită la Buzău
Marţi, 7 mai 2019, ministrul Apelor şi Pădurilor, dl. Ioan Deneş va efectua o vizită în judeţul Buzău.
..........................................
 
PRIMĂRIA BISOCA
Această informare este efectuată de: COMUNA BISOCA, cu sediul profesional în satul Bisoca, comuna Bisoca, judeţul Buzău, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIŢA
Ion Sârbu,
omul care l-a repus
în drepturi
pe Nicu Constantinescu
M-am duelat  ieri cu un necunoscut pe tema respectului...Daca il datoram sau nu oamenilor ce au traversat secolul, cu pacate sau nu, cu 100 de ani in spate, dar cu merite incontestabile....
Am găsit azi un argument palpabil...Un articol vechi , din 2011, despre fostul prim secretar Ion Sarbu ....care , a dat o alta fata municipiului Buzau...
Multi nu au habar de aceste nume, dar iubesc istoria...
Cu bune, cu rele, cea adevarata, cea pe langa care trecem in fiecare zi...

.........................................

UIMITORUL RADU DE LA AFUMAŢI

Măi vericilor, dacă pricepeţi cât de cât cum merg treburile în ţara asta, sunteţi de acord cu mandea că nimic nu-i nou sub soare de câteva sute de ani.

Citeşte mai departe...


Warning: getimagesize(images/52bis6/poezie.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/52bis6/poezie.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/52bis6/poezie.jpg'
There was a problem loading image 'images/52bis6/poezie.jpg'
Diplomaţia Principatelor Unite
adi sfintes carte.jpg
„Diplomaţia Principatelor Unite” este noua carte a lui Buga Sfinteş Vasilică Edmond, apărută la editura TEOCORA.
................................
„Cele mai frumoase poeme“
poezie.jpg
Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, în colaborare cu Fundaţia Academică „V. Voiculescu” şi Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană”, prin intermediul revistei „Cartelul metaforelor”, organizează prima ediţie a Concursul de creaţie literară „Cele mai frumoase poeme ale anului”.

... de la Politie


Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/furt-telefon-cluj.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/muntencc/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Atenţie la escroci! În ziua de 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.00 – 13.00, poliţiştii de proximitate din cadrul Poliţiei municipiului Buzău au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii...
Prinşi la pescuit cu plase monofilament Marţi după-amiază, în jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Secţiei 3 poliţie rurală Berca au surprins doi bărbaţi din comuna Săpoca, în vârstă de 40 şi 42 de ani, care...
Dezbateri pe teme preventive cu elevi de diferite vârste      În ziua de 11 iunie a.c., poliţişti din cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului...
Flagrant în curtea unei societăți comerciale În ziua de 11 iunie a.c., în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Postului de poliţie comunal Vintilă Vodă au surprins un bărbat de 28 de ani din judeţul Prahova care,...
Bănuit de furtul unui telefon mobil, identificat de poliţişti Multithumb found errors on this page: There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' There was a problem loading image 'images/furt-telefon-cluj.jpg' În...

Copyright © 2014 SC MUNTENIA PRINT SRL