Share

Consiliul-Judetean-41.jpgConsiliul judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2019, ora 09:00. Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării:

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1.Completarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Judeţului Buzău pentru finanţarea activităţii cluburilor sportive de drept public şi privat înfiinţate pe raza Unităţii AdministrativTeritoriale Judeţul Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.145/2018;

2.Modificarea punctului V, poziţia 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată;

3.Aprobarea formei actualizate a Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru anul 2019;

4.Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes Naţional 2018;

5.Aprobarea promovării proiectului „Extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe;

6.Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar şi liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020;

7.Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerţ şi Antreprenoriat şi Consiliul Judeţean Buzău în vederea organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale);

8.Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău;

9.Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

10.Însuşirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău.

11.Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău.

12.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru şedinţa ordinară din data de 28.01.2019.

 

SUPLIMENTAR

13.Exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societăţii ”Domenii Prest Serv” SRL, stabilirea remuneraţiei acestuia şi a contractului de mandat II.

 

NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

1.NOTĂ privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de domnul consilier judeţean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.133/31.05.2018;

2.RAPORT privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială, acordate în baza Legii nr.34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău, în anul 2018;

3.RAPORT anual al finanţărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Judeţului Buzău pentru anul 2018.