Share

compania-de-apa-buzau.jpg,,Compania de Apă S.A. Buzău, împreună cu Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L. – SEARCH CORPORATION S.R.L. – CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A., cu sprijinul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADI Buzău 2008”,

 au organizat, miercuri, 30.08.2017, prezentarea  Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014-2020, Studiu cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Este al doilea pas important făcut de operatorul regional buzoian în procesul de implementare a celui mai mare proiect de investiţii în infrastructura locală, după semnarea, în data de 03.02.2017, a primului Contract de Finanţare din cadrul POIM. În etapa de investiţii POIM 2014-2020, Compania de Apă S.A. Buzău va continua procesul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare, pentru a asigura accesul la servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii.

În valoare de peste 200 de milioane de euro, Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014 – 2020 cuprinde 24 de UAT – uri (alimentare cu apă – 43 de localităţi, canalizare menajeră – 58 de localităţi). Implementarea Proiectului conduce la o creştere a gradului de deservire cu apă a populaţiei de la 91% la 96% şi la o creştere a gradului de  colectare a apelor uzate de la 66% la 87% în aria finală de operare. Principalii indicatori fizici preliminari ai Proiectului sunt:

350 kmde reţele de apă (şi staţii de pompare aferente);

57 de foraje noi;

16 staţii de tratare/clorinare a apei potabile;

24 de rezervoare de înmagazinare a apei potabile;

peste 620 km de reţele de canalizare (şi staţii de pompare aferente);

3 staţii de epurare noi şi 4 staţii de epurare reabilitate;

2 dispecerate regionale pentru apă potabilă şi pentru canalizare/epurare”.